Additional menu

koolitaja kutse

Olen loonud koolitaja kutse taotlemiseks e-portfoolio, mis on ülesehitatud lähtuvalt kutsestandardis esitatud kompetentsidest. Toodud on eneseanalüüs ning sinna juurde on lisatud tõendusmaterjalid. Publikatsioonid ja ettekanded on saanud veebiportfoolios eraldi alajaotuse, kus on võimalik enamikke publikatsioonidest ja ettekannetest vaadata failina või täistekstina. Alajaotuses koolitused olen avanud peamiste koolitusteemade lõikes koolituste sisu, tagamaid.

Eneseanalüüs failina